اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۹۸۸۰۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۲۳۸۹۱۶ ۰۰۹۸
آدرس: تهران ، خیابان جمهوری ، سه راه جمهوری روبروی پاساز شانزلیزه پلاک ۹۴۴ طبقه ۲ تولید و پخش دوشز

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۲۳۸۹۱۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان جمهوری،سه راه جمهوری ، روبروی شانزلیزه ، پلاک 994 ، طبقه دوم ، تولید و پخش دوشز


       

لیست قیمت محصولات تولیدی دوشز

۰۹:۲۳:۳۲ ۱۳۹۸/۱/۱۷

محصولات جدید تولیدی دوشز


گاوردین قد 90 دمپا دوبل

گاوردین قد 90 دمپا دوبل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شلوار زنانه در تهران

تولید کننده شلوار زنانه در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کننده شلوار زنانه

پخش کننده شلوار زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید و پخش شلوار زنانه

تولید و پخش شلوار زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گاواردین لوله جیب نما

گاواردین لوله جیب نما...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شلوار زنانه مد روز

شلوار زنانه مد روز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جدیدترین مدل شلوار زنانه

جدیدترین مدل شلوار زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع شلوار زنانه مد

انواع شلوار زنانه مد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع شلوار زنانه استرج

انواع شلوار زنانه استرج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مدل های شلوار ترک زنانه

مدل های شلوار ترک زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مدل های شلوار ایرانی زنانه

مدل های شلوار ایرانی زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شلوار زنانه در جمهوری

فروشنده شلوار زنانه در جمهوری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شلوار زنانه در تهران

فروشنده شلوار زنانه در تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کارگاه تولید شلوار زنانه

کارگاه تولید شلوار زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شلوار زنانه در مدل های مختلف

شلوار زنانه در مدل های ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بهترین شلوار بورس زنانه دنیا

بهترین شلوار بورس زنانه دنیا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بهترین پارچه شلوار زنانه

بهترین پارچه شلوار زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع شلوار کتان زنانه

انواع شلوار کتان زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بهترین جنس شلوار زنانه

بهترین جنس شلوار زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده بهترین جنس شلوار زنانه

تولید کننده بهترین جنس شلوار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گاواردین لوله جزب

گاواردین لوله جزب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گاواردین راسته لوله دمپا و گن دار

گاواردین راسته لوله دمپا و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گاواردین راسته چهار فیلتو

گاواردین راسته چهار فیلتو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جدیدترین شلوار پارچه ای زنانه

جدیدترین شلوار پارچه ای زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شلوار پارچه ای زنانه مدل دار

شلوار پارچه ای زنانه مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مد روز شلوار زنانه

مد روز شلوار زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شلوار زنانه گن دار

شلوار زنانه گن دار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گاوردین دمپا ترک

گاوردین دمپا ترک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شلوار لگ زنانه

شلوار لگ زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جدیدترین شلوار ساپرت زنانه

جدیدترین شلوار ساپرت زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گاودردین لوله ترک

گاودردین لوله ترک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شلوار ساپرت زنانه

تولید کننده شلوار ساپرت زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شلوار لگ زنانه

تولید کننده شلوار لگ زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شلوار مخمل زنانه

تولید کننده شلوار مخمل زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شلوار کتان زنانه

تولید کننده شلوار کتان زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گاواردین راسته جزب کمر پهن

گاواردین راسته جزب کمر پهن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع شلوار لی زنانه

انواع شلوار لی زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شلوار لی زنانه

تولید کننده شلوار لی زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شلوار پارچه ای زنانه

تولید کننده شلوار پارچه ای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گاواردین راسته از سایز 36 تا 52

گاواردین راسته از سایز 36 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کننده شلوار لی زنانه

پخش کننده شلوار لی زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده جدبدترین شلوار لی زنانه

تولید کننده جدبدترین شلوار لی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شلوار لی زنانه دمپا

تولید کننده شلوار لی زنانه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شلوار لی دوبل طرح دار

شلوار لی دوبل طرح دار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شلوار لی زنانه طرح دار

شلوار لی زنانه طرح دار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت شلوار لی زنانه

قیمت شلوار لی زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مدل جدید شلوار لی زنانه

مدل جدید شلوار لی زنانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مدل شلوار لی زنانه دمپا

مدل شلوار لی زنانه دمپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کننده شلوار لگ و دورس

پخش کننده شلوار لگ و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده انواع شلوار لگ پارچه دورس

تولید کننده انواع شلوار لگ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0