اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۹۸۸۰۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۲۳۸۹۱۶ ۰۰۹۸
آدرس: تهران ، خیابان جمهوری ، سه راه جمهوری روبروی پاساز شانزلیزه پلاک ۹۴۴ طبقه ۲ تولید و پخش دوشز

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۲۳۸۹۱۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان جمهوری،سه راه جمهوری ، روبروی شانزلیزه ، پلاک 994 ، طبقه دوم ، تولید و پخش دوشز

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان جمهوری،سه راه جمهوری ، روبروی شانزلیزه ، پلاک 994 ، طبقه دوم ، تولید و پخش دوشز

  • :
  • ۶۶۹۸۸۰۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۱۲۶۲۳۸۹۱۶ ۰۰۹۸
  • :
  • آدرس: تهران ، خیابان جمهوری ، سه راه جمهوری روبروی پاساز شانزلیزه پلاک ۹۴۴ طبقه ۲ تولید و پخش دوشز

   • :

   محمدعلی حق دوست
   مدیریت
   ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۹۸۸۰۵۷
   
   ۰۰۹۸ ۹۱۲۶۲۳۸۹۱۶

  آدرس

  دفتر نمایندگی/شعبه مرکز پخش بازار

  مشخصات

   • :
   • مرکز پخش بازار
   • آدرس:
   • خیابان مصطفی خمینی ، چهارراه مولوی ، پاساز عادلی ، طبقه 2 پلاک 62 روبروی درب آسانسور تولید و پخش دوشز

   • :
   • ۵۵۱۵۴۴۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸

     محمدعلی حق دوست
     مدیریت
     ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۱۵۴۴۳۸
     
     ۰۰۹۸ ۹۱۲۶۲۳۸۹۱۶

    آدرس